Chẩn đoán hiệu quả các bệnh lý cơ xương khớp

với kỹ thuật siêu âm

SIÊU ÂM CƠ XƯƠNG KHỚP

Chương trình đào tạo trực tuyến diễn ra vào 2 ngày ( 27/11/2021 và 4/12/2021 ) do đại học y khoa phạm ngọc thạch phối hợp với công ty Imed tổ chức

|| PHẦN 1 || NGÀY 27/11/2021

Bài 1: TỔNG QUAN SIÊU ÂM CƠ XƯƠNG KHỚP - Bs. Nguyễn Quang Trọng

Bài 2: SIÊU ÂM HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY - Bs. Nguyễn Quang Trọng

|| PHẦN 2 || NGÀY 04/12/2021

Bài 3: SIÊU ÂM KHỚP VAI - Bs. Nguyễn Quang Trọng

Chẩn đoán hiệu quả các bệnh lý cơ xương khớp

với kỹ thuật siêu âm

SIÊU ÂM CƠ XƯƠNG KHỚP

Chương trình đào tạo trực tuyến diễn ra vào 2 ngày ( 27/11/2021 và 4/12/2021 ) do đại học y khoa phạm ngọc thạch phối hợp với công ty Imed tổ chức

|| PHẦN 1 || NGÀY 27/11/2021

Bài 1: TỔNG QUAN SIÊU ÂM CƠ XƯƠNG KHỚP - Bs. Nguyễn Quang Trọng

Bài 2: SIÊU ÂM HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY - Bs. Nguyễn Quang Trọng

|| PHẦN 2 || NGÀY 04/12/2021

Bài 3: SIÊU ÂM KHỚP VAI - Bs. Nguyễn Quang Trọng

Chẩn đoán hiệu quả các bệnh lý cơ xương khớp

với kỹ thuật siêu âm

SIÊU ÂM CƠ XƯƠNG KHỚP

Chương trình đào tạo trực tuyến diễn ra vào 2 ngày ( 27/11/2021 và 4/12/2021 ) do đại học y khoa phạm ngọc thạch phối hợp với công ty Imed tổ chức

|| PHẦN 1 || NGÀY 27/11/2021

Bài 1: TỔNG QUAN SIÊU ÂM CƠ XƯƠNG KHỚP - Bs. Nguyễn Quang Trọng

Bài 2: SIÊU ÂM HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY - Bs. Nguyễn Quang Trọng

|| PHẦN 2 || NGÀY 04/12/2021

Bài 3: SIÊU ÂM KHỚP VAI - Bs. Nguyễn Quang Trọng