Chẩn đoán hiệu quả các bệnh lý cơ xương khớp

với kỹ thuật siêu âm

SIÊU ÂM CƠ XƯƠNG KHỚP

Chương trình đào tạo trực tuyến diễn ra vào 2 ngày ( 27/11/2021 và 4/12/2021 ) do đại học y khoa phạm ngọc thạch phối hợp với công ty Imed tổ chức

|| PHẦN 1 || NGÀY 27/11/2021

Bài 1: TỔNG QUAN SIÊU ÂM CƠ XƯƠNG KHỚP - Bs. Nguyễn Quang Trọng

Bài 2: SIÊU ÂM HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY - Bs. Nguyễn Quang Trọng

|| PHẦN 2 || NGÀY 04/12/2021

Bài 3: SIÊU ÂM KHỚP VAI - Bs. Nguyễn Quang Trọng