HỘI NGHỊ KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC

Y HỌC HẠT NHÂN VÀ XẠ TRỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 3

VIỆT NAM - MYANMAR - PHILIPPINES LẦN THỨ 2

20/06/2015