BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH GIA LAI

Hội thảo Siêu âm

Cập nhật một số vấn đề quan trọng trong siêu âm chẩn đoán

Bs Nguyễn Quang Trọng

24-25/06/2016

  Đề tài
1. Siêu âm đau bụng cấp ở người lớn
2. Siêu âm đau bụng cấp ở trẻ em
3. Siêu âm đau bụng cấp ở phụ nữ
4. Điều chỉnh máy tối ưu
5. SACĐ đau bìu cấp tính
6. Siêu âm tuyến giáp – TIRADS
7. Siêu âm tuyến vú – BIRADS
8. Siêu âm Hê thần kinh thai nhi
9. Siêu âm Ngực - Bụng thai nhi
10. Siêu âm loại trừ nguy cơ Tim bẩm sinh
11. Siêu âm hệ Tiết Niệu thai nhi