ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC - CME

CỘNG HƯỞNG TỪ THỰC HÀNH LÂM SÀNG

MRI TIÊU HÓA TIẾT NIỆU

Ngày 16 - 17/03/2018

Kỹ thuật MRI gan - Frederic Pigneur

 

 

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC - CME

CỘNG HƯỞNG TỪ THỰC HÀNH LÂM SÀNG

MRI TIÊU HÓA TIẾT NIỆU

Ngày 16 - 17/03/2018

MRI bàng quang - Prof Catherine Roy

 

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC - CME

CỘNG HƯỞNG TỪ THỰC HÀNH LÂM SÀNG

MRI TIÊU HÓA TIẾT NIỆU

Ngày 16 - 17/03/2018

MRI chậu phần 2 - Prof Catherine Roy

 

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC - CME

CỘNG HƯỞNG TỪ THỰC HÀNH LÂM SÀNG

MRI TIÊU HÓA TIẾT NIỆU

Ngày 16 - 17/03/2018

MRI chậu phần 1 - Prof Catherine Roy

 

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC - CME

CỘNG HƯỞNG TỪ THỰC HÀNH LÂM SÀNG

MRI TIÊU HÓA TIẾT NIỆU

Ngày 16 - 17/03/2018

MRI chậu phần 3 - Prof Catherine Roy