ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH - MEDIC

LỚP SIÊU ÂM TỔNG QUÁT - khóa 28 - 2018

SIÊU ÂM THAI LẠC CHỖ

BS. NGUYỄN QUANG TRỌNG