Chương trình Hỏi đáp cùng chuyên gia cùng TS.BS. Nguyễn Trường Giang 30/05/2020