Chương trình livestream số thứ 6 trong chuỗi chương trình "Hỏi đáp cùng chuyên gia" là lần gặp gỡ tiếp theo cùng BS. Nguyễn Quang Trọng - Tổng Thư ký Chi hội Siêu âm Việt Nam với chủ đề "Tiếp cận siêu âm chẩn đoán Đau hố chậu phải". Chương trình được diễn ra từ 15:00 - 16:30 thứ 5 ngày 27/08/2020.