Hội thảo "Vai trò của siêu âm trong cấp cứu và đau bụng cấp"

Cần Thơ - ngày 11/6/2022