ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH - MEDIC

LỚP SIÊU ÂM TỔNG QUÁT - khóa 28 - 2018

Cập nhật - ĐÁNH GIÁ ĐỘ HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER

BS. NGUYỄN QUANG TRỌNG